Rättfärdighet och Fred - RoF

Välkommen till Nätverket:

Rättfärdighet och Fred

Vad är Nätverket rof?

 

Nätverkets syfte

Gruppens syfte är att bilda ett nätverk för ett rättvisare och fredligare samhälle. Vi baserar oss på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och håller digitala möten varje vecka där alla kan vara med och utforma våra mål mer i detalj och hur vi ska organisera oss.

Vår Organisation

Vi har ingen styrelse eller ledningsgrupp. Vår rörelse är inte ett parti, utan ett icke-hierarkiskt, jämlikt och jämställt nätverk, vilket innebär att ingen deltagare är mer värd än någon annan, och ingen har i kraft av sin person mer att säga till om än någon annan.

MEDLEMSMÖTEN är vår enda beslutande nivå

Vi arbetar med

ARbetsgrupper

För tillfället har vi 4 grupper och de beskrivs nedan. 
I framtiden, allteftersom vi växer, kommer vi förhoppningsvis ha många olika arbetsgrupper!

KLIMATGRUPPEN

FREDSGRUPPEN

EKONOMIGRUPPEN

KREATIVA GRUPPEN

Gruppernas funktion och syfte

Alla kan gå med i vilka grupper man vill och deras syfte är att fördjupa sig inom sitt ämne samt delge organisationen information, förslag på aktiviteter som sker runt om i olika delar av landet, där vi kanske kan vara med, och lägga förslag på ställningstaganden.
Dessa förslag tas sedan upp i medlemsmöten och beslut fattas endast på våra medlemsmöten.