Black Alliance for Peace: ”Haitis kris är imperialismens kris”

8 min read

Haitis kris är imperialismens kris

Media försöker att få oss att tro att USA ska lösa krisen i Haiti. När det i själva verket är USA som är orsaken till den.

Uttalande från Black Alliance for Peace:

Haiti är på tapeten igen och som vanligt är rubrikerna om Haiti mestadels negativa. De är också till stor del falska. Haiti, säger de till oss, är översvämmat av ”gängvåld”. Haiti är ”en misslyckad stat”, som står på gränsen till ”anarki” och vacklar på kanten till ”kollaps”. Haiti, säger de oss, kan bara stabiliseras och räddas genom utländsk militär invasion och ockupation.

Vi har sett dessa berättelser förut. Vi känner till deras syfte. De tjänar till att dölja det verkliga ursprunget till ”krisen” i Haiti och samtidigt rättfärdiga utländsk militär intervention och förbereda en attack mot Haitis suveränitet.

Vad är verkligheten bakom rubrikerna? Verkligheten är att krisen i Haiti är en kris; imperialismens kris. De länder som kräver ett militärt ingripande – USA, Frankrike, Kanada – har skapat de förhållanden som gör att ett militärt ingripande framstår som nödvändigt och oundvikligt. Samma länder som kräver ett ingripande är samma länder som kommer att dra nytta av interventionen, inte det haitiska folket. Och i tjugo år har de länder som framställer Haiti som en misslyckad stat aktivt arbetat för att förstöra Haitis regering, samtidigt som de införde utländskt kolonialstyre.

När det gäller Haiti har Black Alliance for Peace haft en konsekvent och tydlig ståndpunkt. Vi förkastar de sensationella rubrikerna i västmedia med deras rasistiska antaganden att det haitiska folket inte kan styra sig själva. Vi stöder det haitiska folkets ansträngningar att hävda sin suveränitet och återta sitt land. Vi fördömer det pågående imperialistiska angreppet på Haiti och kräver avlägsnande av Haitis utländska, koloniala härskare.

● Krisen i Haiti är en imperialistisk kris – men vad betyder det? Det betyder att misslyckandet i Haiti inte är något internt i Haiti, utan det är ett resultat av västvärldens samlade ansträngningar för att förstöra den folkliga demokratin.

● Haiti är för närvarande ockuperat av USA/FN och Core Group, en självutnämnd kabal av utländska enheter som i praktiken styr detta land.

● Ockupationen av Haiti började 2004 med den av USA/Frankrike/Kanada stödda statskuppen mot Haitis demokratiskt valda president. Statskuppen godkändes av FN:s säkerhetsråd. Den upprättade en ockuperande militär styrka (eufemistiskt kallad ett ”fredsbevarande” uppdrag), med akronymen MINUSTAH. Även om MINUSTAH-uppdraget officiellt avslutades 2017 ombildades FN:s kontor i Haiti till BIHUH. BINUH, tillsammans med Core Group, fortsätter att ha en viktig roll i haitiska angelägenheter.

● Under de senaste fyra åren har de haitiska massorna mobiliserat och protesterat mot en olaglig regering, imperialistisk inblandning, avskaffandet av bränslesubventioner vilket lett till stigande levnadskostnader, och otrygghet orsakad av elitfinansierade väpnade grupper. Dessa protester har dock kvävts av den USA-installerade marionettregeringen.

● Sedan 2021 har USA:s försök att kontrollera Haiti intensifierats. Det året mördades Haitis president Jovenel Moïse och Ariel Henry installerades av av USA och FN:s kärngrupp som de facto premiärminister. I kölvattnet av mordet på Moïse och installationen av Henry har USA försökt bygga upp en koalition av utländska stater som är villiga att skicka militära styrkor för att ockupera Haiti och ta itu med landets påstådda ”gäng”-problem.

● De väpnade grupperna (de så kallade ”gängen”), som huvudsakligen finns i Haitis huvudstad, bör betraktas som ”paramilitära” styrkor, eftersom de består av före detta (och nuvarande) haitiska polis- och militärförband. Dessa paramilitära styrkor är kända för att arbeta för en del av Haitis elit, inklusive, säger vissa, Ariel Henry (Haitis tidigare de facto premiärminister). Det bör också noteras att Haiti inte tillverkar vapen; vapen och ammunition kommer främst från USA och Dominikanska republiken, och USA har konsekvent avvisat krav på ett vapenembargo.

● Dessutom är det FN:s och Core Groups ockupation som har möjliggjort ”gangsteriseringen” av landet. När vi talar om ”gäng” måste vi inse att de verkliga och mäktigaste gängen i landet är USA, Core Group och det olagliga FN-kontoret i Haiti – som alla hjälpte till att skapa den nuvarande krisen.

● Nyligen reste Ariel Henry till Kenya för att underteckna ett avtal med Kenyas premiärminister William Ruto om utplacering av 1 000 kenyanska poliser som ledare för en multinationell militär styrka vars påstådda syfte var att bekämpa gängvåldet. Men USA:s strategi för Haiti verkar ha kollapsat eftersom Henry inte har kunnat återvända till Haiti och det finns förnyade ifrågasättande av författningsenligheten i denna utplacering.

● USA kämpar nu för att behålla kontrollen och försöker tvinga Henry att avgå samtidigt som man letar efter en ny marionett som kan fungera som galjonsfigur för utländskt styre av Haiti. Medan landet för närvarande inte har någon regering, har det inte sjunkit ner i kaos eller anarki. De paramilitära styrkorna verkar vänta på sina order att agera, medan USA:s strategi för Haiti befinner sig i kris.

För Black Alliance for Peace (BAP) har det haitiska folkets historiska kamp för att bekämpa slaveri, kolonialism och imperialism varit avgörande för de afrikanska folkens kamp över hela världen. Attackerna mot svart suveränitet i Haiti är en upprepning av attackerna mot svarta människor i hela Nord- och Sydamerika.

Idag är Haiti viktigt för USA:s geopolitiska och ekonomiska bärkraft. Haiti har en nyckelposition i Karibien för USA:s militära strategi i regionen, särskilt mot bakgrund av USA:s kommande konfrontation med Kina och i samband med det strategiska genomförandet av Global Fragilities Act. Haitis ekonomiska betydelse härrör från vad västerländska företag uppfattar som en stor pool av billig arbetskraft och dess oexploaterade mark och mineraltillgångar.

● BAP, liksom många haitiska och andra organisationer, har konsekvent argumenterat mot en förnyad utländsk militär intervention.

● Vi har ihärdigt krävt att den utländska ockupationen av Haiti ska upphöra. Detta inkluderar upplösningen av kärngruppen, FN:s kontor i Haiti (BINHU) och ett slut på USA:s ständiga inblandning, tillsammans med dess juniorpartners,

● Vi har fördömt regeringarna i Gemenskapen för Latinamerikas och karibiska stater (CELAC) (med undantag för Venezuela och Kuba), för att stödja USA:s planer på en väpnad intervention i Haiti och förnekandet av landets suveränitet.

● Vi har fördömt CARICOM-ledarna, och särskilt Barbados premiärminister Mia Mottley, för att de inte bara stöder USA:s planerade väpnade intervention i Haiti och erbjuder sina poliser och soldater för uppdraget, utan också för att följa USA:s och Core Groups diktat om vägen framåt i Haiti. Haitis lösningar bör komma från det haitiska folket genom brett samförstånd. CARICOM:s ledare kan inte hävda att de hjälper Haiti när de agerar som nykoloniala lakejer för Förenta staterna och Core Group.

● Vi har fördömt den brasilianske presidenten Luiz Inácio ”Lula” da Silvas roll, för att inte bara fortsätta Brasiliens roll i Core Group, utan också för att tillsammans med den kriminella amerikanska regeringen, verka för en utländsk väpnad militär invasion av Haiti. Vi påminner alla om att det var Lulas regering som ledde den militära delen av FN:s våldsamma ockupation av Haiti 2004. Brasiliens soldater ledde uppdraget i 13 år, fram till 2017.

● I solidaritet med haitiska grupper har vi fördömt den FN-godkända, USA-finansierade, Kenya-ledda utländska väpnade invasionen och ockupationen av Haiti. Vi håller fast vid att en USA/FN-ledd väpnad utländsk intervention i Haiti inte bara är illegitimt, utan också olaglig. Vi stöder det haitiska folket och det civila samhällets organisationer som har varit konsekventa i sitt motstånd mot utländsk väpnad militär intervention – och som har hävdat att problemen i Haiti är ett direkt resultat av den ihållande och långvariga inblandningen av Förenta staterna, Förenta nationerna och Core Group.

● Vi kräver att USA ska stå till svars för att ha översvämmat Haiti med vapen av militär kvalitet. Vi kräver att USA upprätthåller det FN-stödda vapenembargot mot den haitiska och amerikanska elit som importerar vapen till landet.

● Vi kommer att fortsätta att stödja våra kamrater i deras kamp för ett fritt och suveränt Haiti.

Länge leve Haiti!

Black Alliance for Peace 240311 via Zoltan T, Svensk-Kubanska föreningen.

Resources About Haiti’s Struggle Against U.S./UN/OAS Colonialism — The Black Alliance for Peace

Redaktionen

You May Also Like

More From Author