Vi hyresgäster känner oss inte “lugna”

2 min read

Svar till Daniel Bernmar (V) i Göteborgs-Posten 2024-03-08

Hyresgästerna kan vara “lugna”. Politikerna har nämligen gett direktiv åt de allmännyttiga bolagen att de ska “arbeta aktivt med låga hyror i nyproduktion”. Det skriver Daniel Bernmar (v), kommunstyrelsens vice ordförande i en replik till Axel Darvik (L).

Bernmar vill försäkra oss hyresgäster om att Darviks påståenden om Karlastaden-affären inte stämmer. Enligt Darvik (L) innebär affären “stora risker” och hyrorna i de nybyggda lägenheterna i Karlastaden kommer att vara extremt höga. Bernmar replikerar att hyrorna kommer att hamna “inom rimlighetens gräns”, utan att berätta var denna gräns går. Vad är en rimlig hyra, Daniel Bernmar?
Vi hyresgäster känner oss nämligen inte “lugna”. Vi är väldigt oroliga. Vi är oroliga över höga hyror i nyproduktion. Vi är oroliga över extrema hyreshöjningar i det befintliga beståndet. Vi är oroliga över fortsatta renovräkningar. Och vi har svårt att tro på politikernas löften. Vi vet, av erfarenhet, att era direktiv till bolagen inte är värda pappret de är skrivna på.

Ni ger direktiv om “låga hyror” i nyproduktion. Samtidigt kostar en nybyggd tvåa i allmännyttan 12 000 kronor. Ni ger direktiv om att “ingen ska tvingas flytta till följd av kostnadsökningar”. Samtidigt vill ni höja hyrorna med 1600 kronor på Siriusgatan, en av stadens fattigaste gator. På Siriusgatan och på många gator runt om i staden tvingas hyresgäster flytta till följd av chockhöjningar av hyran.Det är business as usual för bostadsbolagen.

Tiden får utvisa om Karlastaden-affären blir ännu en i en lång rad av Muteborg-skandaler. Men en sak är säker: ingen av de hyresgäster som tvingas bort från Siriusgatan kommer att ha råd att flytta in i Karlastaden.

Catherine Holt, ordförande i Hyresgästföreningen Norra Göteborg

Catherine Holt

You May Also Like