Facebook blockerar vår tidning - men vi lurar mediejätten!

Av någon anledning har Facebook beslutat sig för en riktad blockering av alla länkar som har att göra med nätverket Rättfärdighet och Fred och vår gratis, icke-kommersiella nättidning med samma namn.

Det kan vara en slump, men det kan också bero på att vårt nätverk är det enda som har en realistisk och genomförbar strategi för hur det nuvarande, skadliga systemet ska kunna ersättas med ett system som är till för människa och natur.

Om du vill hjälpa till att kringgå denna censur, så kan du spara ner och lägga upp denna bild på sociala media (du kan även hämta detta dokument, skriva ut det och dela ut det eller sätta upp det på stan). Så får vi se hur lång tid det tar innan systemförsvararna i Facebook upptäcker detta också. Om även denna bild censureras om ett tag, är det tämligen klart att det är överhetens lakejer som är i farten i administrationen av Facebook.

Redaktionen

Redaktionen

You May Also Like

More From Author